Inspektor nadzoru budowlanego – obowiązki

Specyfika pracy inspektora nadzoru budowlanego nie ogranicza się tylko do ponoszenia odpowiedzialności za prawidłową, zgodną z założeniami realizację projektów dotyczących budowy, modyfikacji oraz rewitalizacji czy ekspansji wszelakiego rodzaju obiektów użytku publicznego i prywatnych. Okazuje się jednakże, że jego zakres odpowiedzialności jest o wiele szerszy oraz obejmuje multum aspektów, o których mogliśmy nawet nie zdawać sobie sprawy. Dlatego też postanowiliśmy w ramach niniejszego artykułu dokładniej przyjrzeć się specyfice tej owianej mgiełką tajemnicy profesji.

Dla osób niezaznajomionych z tematyką budowlaną okazać się może nie lada zaskoczeniem, że ekspert nadzoru odpowiedzialny jest, między innymi, za jakość oraz prawidłowe wykorzystanie materiałów przeznaczonych do konstrukcji oraz remontu danego obiektu. Jak mówi ekspert z poznańskiej firmy NADZORY PIOTROWSKI; oznacza to, że w przypadku, gdy stwierdzi on zastosowanie podczas realizacji przedsięwzięcia cegieł, rynien, dachówek, czy elementów dekoracyjnych, które znacznie odbiegają specyfiką od tych, które ujęte zostały w projekcie wstępnym oraz za które pobrana została od inwestora opłata, musi on natychmiast zgłosić to odpowiednim organom. Nie zrobienie tego skutkować będzie pociągnięciem do odpowiedzialność karnej, gdyż jest to zatajenie istotnych pod względem bezpieczeństwa oraz właściwej eksploatacji budynku danych.

Jednym z podstawowych działań inspektora nadzoru przed przystąpieniem do realizacji projektu budowlanego jest sprawdzenie potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami posiadanych uprawnień zatrudnionych pracowników, w tym szczególnie dotyczących wykonywania prac niebezpiecznych, użytkowania maszyn oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli wykryte zostają nieprawidłowości, mogą one zostać przedstawione kierownikowi budowy, którego zadaniem będzie oddelegowanie pracownika na odpowiednie kursy lub też rozwiązanie z nim umowy o pracę nad określonym projektem.

Praca inspektora nadzoru wiązać też się będzie z wydawaniem opinii o stanie oraz jakości budynku lub obiektu użyteczności publicznej przed użytkowaniem, którą następnie winien przekazać inwestorowi. Dokonując kontroli można stwierdzić występowanie niedociągnięć lub nieścisłości, które w jak najszybszym czasie powinny zostać usunięte. W przeciwnym przypadku budowla taka zostanie zaopiniowana negatywnie, natomiast inwestor nie będzie mógł rozpocząć wykorzystywania jej do celów określonych w planie budowy. Niebagatelnym obowiązkiem omawianego eksperta jest także kontrola finansów oraz wywiązanie się ekipy budowlanej z przedstawionego kosztorysu.

To właśnie dzięki sumiennej pracy tego eksperta można wyeliminować wiele problemów takich jak nieuzasadnione oszczędności na materiałach, zastosowanie materiałów nietrwałych, niebezpiecznych lub służących do innych celów czy łapówki, które to problemy są bardzo istotne dla właściwej współpracy między zainteresowanymi stronami. Posiadając tę wiedzę będziemy lepiej zorientowani jak może i powinna wyglądać nasza współpraca z inspektorem nadzoru przy realizacji ewentualnej inwestycji, jakie są jego obowiązki, co pozwoli na uniknięcie nieporozumień i umożliwi sprawniejsze finalizowanie inwestycji.