Sacmi Packaging & Chocolate

Sacmi Packaging & Chocolate stanowi grupę zakładów występujących już od 20 lat na międzynarodowym rynku. Grupa SACMI Packaging& Chocolate zaistniała w efekcie zintegrowania firm OPM, FIMA, Carle&Montanari.

Głównym odcinkiem działalności grupy jest pakowanie czekolady.  Mieści w sobie ona kompletną realizację linii pakujących, które znajdują zastosowanie w branży spożywczej od przygotowywania począwszy, przez wytwarzanie, przywóz, aż po sprawnie działającą obsługę serwisową. Linie te zawierają urządzenia dokonujące pakowania w miękkie folie, całe zmechanizowane technologie dostarczania produktu czy systemy automatycznego pakowania kartonowego. Fachowość zatrudnionych tu ludzi i ich wiedza oraz dostęp do całej rozpiętości maszyn profesjonalnych proponowanych w ramach grupy gwarantuje, już w fazie planowania, skonstruowanie linii pakujących całkowicie zautomatyzowanych i zupełnie przystosowanych do odrębnych wymogów występujących aplikacji.


Nie mniej istotną częścią działalności Sacmi jest konstruowanie w pełni zautomatyzowanych linii przemysłowych do wyrobu czekolady. Tutaj w wyniku połączenia działań w tych dwóch częściach działalności Klient od jednego dostawcy pozyskać może automatyczną linię produkcyjną, gdzie skończony wyrób zostaje skierowany wprost do linii pakowania i już jako zupełny może dotrzeć na półkę sklepową.


Kooperując z takimi przedsiębiorstwami jak RECORD SPA, BW Flexible oraz Profitech oddział Sacmi Packaging& Chocolate Sp. z o.o. na terenie Polski składa ofertę zainteresowanym nabywcom również specjalistyczne pionowe linie pakujące oraz wielofunkcyjne maszyny do średnich wydajności typu flowpack.
Grupa zwraca dużą uwagę na wysoką jakość proponowanych produktów i sprawny serwis, który ma zapewnić w przypadku awarii minimalny przestój maszyn, a tym samym zmniejszyć możliwe szkody z tego tytułu.